Specialist in books on all aspects of Wales and the Welsh language.

Subjects stocked include: Archaeology, History, Topography, Travel, Language, Culture, Poetry, R S Thomas, Art, Religion, Dictionaries and Music.

Stock includes many thousands of books: antiquarian, second-hand and new.

Gregynog Press: over 50 items in stock. Many items from other private presses including Tonn and Hafod.

R.S.Thomas: extensive range of books by and about R S Thomas, including copies signed by the author.

Lists available


Arbenigwr yn llyfrau ar bob agwedd o Gymru a'r Iaith Gymraeg.

Pynciau ar gael yn gynnwys: Archaeoleg, Hanes, Topograffi, Teithio, Iaith, Diwylliant, Cerdd, R S Thomas, Celf, Crefydd, Geiriaduron a Cherddoriaeth.

Miloedd o lyfrau ar gael: hynafiaethol, ail-law a newydd.

Gwasg Gregynog: dros 50 eitem ar gael. Llawer o eitemau gan weisg preifat eraill, gan gynnwys Tonn a Hafod.

R.S.Thomas: ystod eang o lyfrau gan ac am R S Thomas, gan gynnwys copiau wedi'u llofnodi gan yr awdur.

Rhestrau ar gael


A wide range of historical and antiquarian maps of Wales available

County maps available of: Anglesey, Brecknockshire (Breconshire), Caernarfonshire (Carnarvonshire), Cardiganshire, Carmarthenshire, Denbighshire, Flintshire, Glamorgan, Merioneth, Monmouthshire, Montgomeryshire, Pembrokeshire and Radnorshire.
Including maps by: Speed, Blaeu, Lhuyd, Kitchin, Saxton/Kipp etc.

Dewis eang o fapiau hanesyddol a hynafiaethol o Gymru.

Mapiau sirol ar gael o: Sir Fn, Sir Frycheiniog, Sir Gaernarfon, Sir Aberteifi, Sir Gaerfyrddin, Sir Ddinbych, Sir y Fflint, Morgannwg, Meirionydd, Sir Fynwy, Sir Drefaldwyn, Sir Benfro a Sir Faesyfed.
Gan gynnwys mapiau gan: Speed, Blaeu, Lhuyd, Kitchin, Saxton/Kipp ayyb.

Books bought.

Free book search service.

Prynir llyfrau.

Gwasanaeth chwilio am ddim.

Website design and hosting by Technoleg Taliesin Cyf.